Sıkça Sorulan Sorular

1. KKTC'de taşınmaz mal nasıl alabilir miyim?

    KKTC'de almaya karar verdiğiniz herhangi bir taşınmazı, satıcısı ile anlaştığınız şartları, almak istediğiniz taşınmazın referanslarını ve her iki tarafın hak ve menfaatlarını koruyan bir satış sözleşmesi imzalayarak alabilirsiniz.

2. Yabancılar KKTC'de taşınmaz mal nasıl alabilir?

    Yabancı alıcıların KKTC'DEN herhangi bir taşınmaz malı, mal sahibi veya temsilcisi ile imzalamış olacakları sözleşmeye müteakip tapusunu adlarına kayıt ettirilebilmesi için, Bakanlar Kurulundan izin alınması gerekir. Bu izin için gerekli formu doldurulup passport kopyası ve sabıka kayıt belgesi ile birlikte İçişleri Bakanlığına müracaat yapılabilir.

3. Sözleşme imzalanmasından sonra neler yapılması gerekir?

    Sözleşme imzalandıktan sonra, alıcı sözleşme değerinin %0.005 oranındaki pullama vergisini, vergi dairesine ödeyerek sözleşmesini pullatır. Sözleşmenin pullanmasına müteakip kaza tapu dairesinde sözleşmenin kaydını yaptırarak alıcı kendisini güvenceye alır.

4. Taşınmaz mal alınması için hangi evraklar gereklidir?

     Taşınmaz mal alınabilmesi için yalnız passport yeterlidir.

5. Taşınmaz mal alındıktan sonra, tapuyun alınabilmesi için nereye ne kadar ödenmesi gerekir?

     1) Emlak Vergisi:

         Emlak vergisi, teslim tarihine kadar satıcı tarafından, teslim tarihinden sonra ise alıcı tarafından ödenir.

     2) Stopaj Vergisi:

         Stopaj vergisi, satıcı tarafından, satış bedelinin %4.70'i oranında vergi dairesine ödenir.

     3) K.D.V. (Katma Değer Vergisi):

         KDV, alıcı tarafından, satış bedelinin %5'i oranında alıcı tarafından satıcıya ödenir.

     4) Devir Harcı:

         Devir harcı, alıcı tarafından, satış bedelinin %3'ü oranında ilk alımlarda %6 oranında, ikinci veya sonrası alımlarda ise tapu dairesine tapu devri anında ödenir.

6. KKTC'de kaç çeşit tapu vardır?

     KKTC'de tapuya aynı zamanda koçan da denmekte olup , 3 değişik türde tapu bulunmaktadır.

     1) Türk Malı:

          Türk tapusu, Kıbrıslı Türklerin veya yabancı uyruklu kişilerin (Rumlar haricinde), 1974 öncesinde sahip oldukları taşınmazlardır.

     2) Eşdeğer Tapusu:

         Eşdeğer tapusu, Güney Kıbrısta 1974'ten önce mülkiyetleri olupta, 1974'den sonra KKTC Devletine feragat eden Kıbrıslı türklere (güneydeki taşınmazlarına karşılık), KKTC Devleti tarafından verilmiş taşınmazlardır.

     3) Tahsis Tapusu:

         Tahsis tapu, 1974 ve öncesinde Kıbrıs Türk toplumuna vermiş olduğu hizmetlerden ötürü veya 1974'ten sonra Türkiye'den aktarılan nüfusa verilmiş taşınmazlardır.

     Ancak, KKTC Anayasasına göre, KKTC hudutları içerisindeki tüm taşınmazlar, KKTC malıdır ve KKTC güvencesi altındadır.

7. KKTC'de arsa/arazi ölçü birimleri nelerdir?

     KKTC'de kullanılan arsa/arazi ölçü birimleri:

     1 dönüm = 4 evlek = 14400 ft2 = 1338 m2

8. Sözleşme ile alınan taşınmaz tapu devrinden önce satılabilir mi?

     Satıcı ve alıcı tarafından imzalanmış olan satış sözleşmesi hükümleri içerisinde satılabilir, devredilebilir veya vasiyet edilebilir.

9. KKTC'ye ulaşım nasıldır?

     KKTC'ye deniz veya hava yolu ile Türkiye üzerinden ulaşılabilir.

10. Ödemeler KKTC dışından yapılabilir mi?

     Recaioğlu Group'tan alınan herhangi bir taşınmazın bedeli, Recaioğlu Group'a ait banka hesap numarasına kolaylıkla transfer edilebilir.

     Almış olduğunuz taşınmaza ait elektrik, su, telefon, internet, veya herhangi bir ödemeyi, KKTC'de açılacak hesaptan otomatik olarak ödenebilir.

11. Vatandaşlık alınabilir mi?

     KKTC Anayasasına göre vatandaşlık verme yetkisi bakanlar kuruluna verilmiş olup, vatandaşlık verilme kriterleri arasında, taşınmaz mal alma şartı yoktur.

12. Oturma izni alınabilir mi?

     Taşınmaz mal alanlara, İçişleri Bakanlığına müracaat edilerek yıllık oturma izni verilir.